Ieceļojot Grieķijā:

https://www.mfa.gov.lv/lv/griekija-celojumu-bridinajumi

Detalizēta informācija par ieceļošanas prasībām Grieķijā atrodama mājaslapā: travel.gov.gr
Pirms ceļojuma ieteicams vēlreiz pārliecināties par aktuālo informāciju.

✅ Tūristam jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests:

Nepieciešams veikt PCR testu ne ātrāk kā 72 stundas pirms ierašanās Grieķijā vai antigēna (ātro) testu - ne ātrāk kā 48 stundas pirms ierašanās.
Šis tests ir obligāts visiem tūristiem, ieskaitot bērnus, kas vecāki par 12 gadiem (12 gadi un vairāk), neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas izbraukšanas valstī.

Izrakstam jābūt angļu valodā, kas apliecina, ka PCR tests ir negatīvs). PCR testu apmaksā pats ceļotājs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PCR testa veikšana ir paša ceļotāja atbildība. Izrakstu angļu valodā ar negatīvu rezultātu jāuzrāda lidostā Rīgā un lidostā Grieķijā.

Kam nav jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests: 

Ja ceļotājs ir saņēmis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 un kopš pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas ir pagājušas 14 dienas, tad uzrādot vakcināciju apstiprinošu dokumentu (informācijai jābūt angļu valodā), persona ir atbrīvota no prasības uzrādīt negatīva Covid-19 testa rezultātu.

No 2021.gada 1.jūnija Latvijā uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana un uzsākta tīmekļvietnes www.covid19sertifikats.lv darbība. Tā nodrošina personām piekļuvi saviem digitālajiem sertifikātiem, kā arī nodrošina iespēju verificēt jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo Covid-19 sertifikātu QR kodus.  

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19.

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/apliecinajums-par-personas-vakcinaciju-pret-covid-19

Negatīvs tests nav jāuzrāda personām, kas pēdējo 9 mēnešu periodā ir pārslimojušas Covid-19, un var to apliecināt ar oficiālas valsts institūcijas vai sertificētas laboratorijas dokumentu.

Visiem ceļotājiem:

Jāaizpilda veidlapa “Passenger Location Form - PLF”, vismaz 24 stundas pirms ieceļošanas un izceļojot no Grieķijas.

Veidlapai jābūt izdrukātai vai pieejamai mobilajā ierīcē. Uzrādot PLF veidlapu, tiks pieņemts lēmums par Covid-19 vīrusa noteikšanas testa nepieciešamību. Par šo noteikumu neievērošanu var piemērot naudas sodu 500 EUR apmērā. Iepriekš minētā PFL veidlapa jāaizpilda arī pirms izceļošanas no Grieķijas.

SVARĪGI: Ieceļošanas brīdī jebkuram ceļotājam nejaušas atlases kārtībā var tikt veikts ātrais tests (rapid test) lidostā.

Avots: https://www.mfa.gov.lv/lv/griekija-celojumu-bridinajumi

Ieceļojot Latvijā, ir jāuzrāda:

Eiropas digitālais Covid-19 sertifikāts PDF dokumenta vai QR koda formātā, kas apliecina :

 • pabeigtu vakcināciju 
 • vai pārslimošanas faktu, 
 • vai iegūtu negatīvu COVID-19 testa rezultātu
 • Līdz 2021.gada 1.septembrim paralēli sertifikātam tiks akceptēts arī jebkurš cits oficiāls dokuments, kas apliecina pabeigtu vakcināciju vai pārslimošanas faktu, vai negatīvu COVID-19 testa rezultātu.
  Latvijas rezidenti šo sertifikātu var iegūt šeit: https://covid19sertifikats.lv/.
  Sertifikāts pēc pieprasījuma jāuzrāda lidostas un/vai lidsabiedrības darbiniekiem papīra vai digitālā formātā.
  Ceļotājiem, kuriem ir šis sertifikāts, nav nepieciešams uzrādīt negatīvu COVID-19 testa rezultātu un pēc ieceļošanas nav jāizolējas.

✅ Jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72  stundām. 
Tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic: 

 • Bērniem līdz 12 gadu vecumam.
 • Personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments angļu valodā, kas apliecina, ka persona nav infekcioza.   

Ja pasažieris nebūs spējīgs uzrādīt derīgu apliecinājumu, tam tiks atteikta iekāpšana  transportlīdzeklī. Apliecinājumam jābūt rakstītam angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā

Testa rezultāts būs jānorāda https://covidpass.lv/ anketā.
Atgriežoties Latvijā , jāatrodas pašizolācijā 10 dienas. Izņēmumi zemāk.


KAM NAV JĀIEVĒRO PAŠIZOLĀCIJA, ATGRIEŽOTIES NO EIROPAS VALSTĪM?

✅Ja persona ir vakcinēta pret Covid-19 un var uzrādīt ārsta izziņu (saņemts pilns vakcinācijas kurss, un no tā brīža ir pagājušas 15 dienas).

✅Ja ir pārslimots Covid-19, ārsts ir pārtraucis izolāciju un, kopš cilvēkam atklāja Covid-19 (no parauga ņemšanas datuma), nav pagājušas vairāk kā 180 dienas (pusgads). Šo faktu jāspēj pierādīt ar dokumentiem.

Ja ceļojat kopā ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, atcerieties, ka uz bērniem attiecas tie paši pašizolācijas nosacījumi kā uz viņu pavadoņiem: ja bērnu pavadošajai personai nav jāatrodas pašizolācijā, tad tā nav jāievēro arī bērnam. Taču 10 dienas pēc ieceļošanas šiem bērniem nebūs ļauts kontaktēties ar personām ārpus savas mājsaimniecības, apmeklēt publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, doties uz nometni, skolu vai bērnudārzu, kā arī izmantot sabiedrisko transportu.

Lasiet pilnu informāciju šeit: https://covid19.gov.lv/cov.../drosibas-pasakumi/pasizolacija

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/piesardziga-celosana/personam-kas-velas-ierasties-latvija

Iebraucot no zema riska valsts (ES, EEZ, Šveice, AK, citas valstis)Iebraucot no augsta riska valsts (ES, EEZ, Šveice, AK) Iebraucot no augsta riska valsts (ārpus ES, EEZ, Šveice, AK)Iebraucot no īpaši augsta riska valsts (ārpus ES, EEZ, Šveice, AK, citas valstis)**
Vakcinētas / Covid-19 pārslimojušas personasNebūtiska ceļošana:AtļautaAtļautaAtļautaNav atļauta
Tests pirms ceļojuma:NavNavNavIr
Tests iebraucot Latvijā:NavNavNavIr
Pašizolācija:NavNavNavIr
PārējieNebūtiska ceļošana:AtļautaAtļautaNav atļautaNav atļauta
Tests pirms ceļojuma:IrIrIrIr
Tests iebraucot Latvijā:Nav***Nav***IrIr
Pašizolācija:NavIrIr
Ir
*ja atgriežas no augsta riska valstīm (saslimstības rādītājs lielāks par 75 gadījumiem uz 100 000 14 dienu laikā)
**ļoti augsta saslimstība vai jauna Covid-19 celma izplatība; vairāk - SPKC mājaslapā
***ja persona ieceļojusi bez testa, tad 24 h laikā par saviem līdzekļiem jāveic PĶR testu tuvākajā testēšanas punktā,veicot reģistrāciju testam tiešsaistē. Līdz brīdim, kamēr saņemts testa  rezultāts, persona uzturas savā dzīvesvietā  vai uzturēšanas vietā, vai kādā no LIAA tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm.
**** Var veikt šādu testu:
PĶR testu 72 h pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā vai
antigēna testu, kas veikts ne agrāk kā 48 h pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā.
(Informācija no oficiālās Covid-19 valsts mājas lapas)

Kur veikt covid-19 analīzes:

https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/kam-veic-bezmaksas-covid-19-analizes


Pirkumu grozs