GATAVI CEĻOJUMU MARŠRUTI


Kas ir gatavs (bāzes) ceļojuma maršruts?

Tas ir ceļojuma maršruts, kuru Jūs varat gan pilnībā atkārtot, gan paņemt par pamatu, modelējot un pielāgojot Jūsu vēlmēm un apstākļiem. 
Mērķis - aizraujošie un iespaidiem bāgātie ceļojumi!

Gatava maršruta saturs:

  1. Kartes. Vispārējs ieskats ceļojuma ģeorgrāfijā un kopējā plānā, atsevišķās kartes radiāliem izbraukumiem, pārbraucieniem.
  2. Moduļi, kas tiek balstīti uz bāzēšanas vietu un apskates objektiem, uz kuru pamata tiek "bruģēts" maršruts
  3.  Ieteikumi "ko darīt" un "kur paēst", "ko redzēt" utt.

Papildus iespējas:

  1. Informatīvais atbalsts, konsultācijas
  2. Atbalsts rezervāciju, gidu, transferu, autonomu, fotogrāfu un citu pakalpojumu jautājumos
  3. Individuālā, pielāgotā maršruta plānošana

Gatavu maršrutu misija:

1. Ietaupīt Jūsu laiku

2. Iedrošināt Jūs ceļot un pētīt Pasauli patstāvīgi

3. Īstenot Jūsu Sapni

Uz maršrutu katalogu       

0
2018-2020 © dreamcreator.eu | All rights reserved. 
Interneta lapas www.dreamcreator.eu ievietoto materiālu daļēja vai pilnīga kopēšana, pārveidošana, pārpublicēšana vai izplatīšana ir stingri aizliegta, ja vien nav saņemta rakstiska  piekrišana.
Ja tiek pārkāpti augstāk minētie noteikumi, tiek pārkāpts likums. Lietotājam, kurš neievēro noteikumus var draudēt kriminālatbildība saskaņā LR likumdošanu. 

 .